ARAZİ BULMA VE GELİŞTİRME

Arazi Bulma ve Geliştirme

Lokasyon, plan, doğru fiyat, alıcı ve satıcının öncelikleri

Bölgesel dinamikleri takip etmek çevre düzeni, nazım ve uygulama planlarında haberdar olmak.

Plan süreçlerini zamanında yorumlamak.

Üst planlarda kazanılmış hakların fonksiyon değişikliklerine de hak kayıplarına yakından izlemek.

Hizmetlerimiz

 • Doğru zaman, doğru lokasyon ve doğru proje ile yatırımcılara çözüm ortağı olmak
 • Fiziksel koşullar , ulaşılabilirlik, görünebilirlik , kârlılık, kalite, risk analizi vb. açılardan araziyi ve yapıları inceleyerek doğru kullanım önerilerini sunmak.
 • Yeni yatırım yapılacak alanları bulmak
 • isabetli alım yapmak
 • mevzuatın ve hukuki süreci takib etmek
 • Bölgenin yapı dokusuna uygun proje geliştirmek
 • Yaşayan bir yapı olması için arsanın geometrik şekline dikkat etmek
 • Tapu , kadastro, orman , belediye vb kurumlardan ön onay almak
 • Zemin etüdü yapmak
 • Alt yapı durumlarını kontrol etmek
 • Arsayı verimli kullanarak hacim yaratmak
 • Yapıda rampa , kreyn vinç ve zemin yük taşıma kapasitesini hesaplamak
 • Yapının projeye uygunluğu kontrol etmek
 • Satın alma ve satış kabiliyetini doğru hesaplamak
 • Tapulama kurallarına uymak