aRAZİ BULMA VE GELİŞTİRME

Finansman Destek ve Aracılık Hizmetleri

" Yatırımın geri dönüş ortalaması on yıldır. Geri dönüş süresi temel kriterdir. "

Kredilendirme de gayrimenkullerin kıymeti baz alınır.

Uygun şarlarda finansman temin etmek ,yatırımcının ödeme kabiliyeti ve taşınmazın reel değerini doğru tespit etmek.

Büyük dosyalarda müşterilerin lehinine bitirdiğimiz operasyonların haklı gururunu yaşıyoruz.

Finansman danışmanlığı, dosya hazırlama ve sonuçlandırma da rgayrimenkul önemli bir birikime sahiptir.

Hizmetlerimiz

 • Değerleme raporları
 • Master plan çalışmaları
 • Proje izleme ve raporlama
 • En iyi ve en doğru kullanım analizi
 • Sözleşme müzakere danışmanlığı
 • Piyasa ve fizibilite etütleri
 • Konsept geliştirme
 • Etkin pazarlama, satış ve gelir yönetim stratejileri geliştirilmesi
 • Kredi bulma ve finansal yapılandırma
 • Arazi ve proje değerleme
 • Proje ve risk değerlendirmeler
 • İnşaat ruhsatı alınması hizmetleri
 • Eski eser inşaat ruhsatı alınması hizmetleri
 • İnşaat tadilat ruhsatı alınması hizmetleri
 • Kat irtifakı kurulması
 • tapularının alınması hizmetleri
 • Temelüstü vizesi temini hizmetleri
 • İskan belgesi alınması hizmetleri
 • Cins değişikliği hizmetleri
 • Kat mülkiyeti tapuları alınması hizmetleri
 • İmar planı hizmetleri
 • Hukuki imar danışmanlığı hizmetleri
 • Riskli yapı tespiti hizmetleri
 • Yıkım ruhsatı hizmetleri
 • İmar barışı ve yapı kayıt belgesi hizmetleri